Grensverleggende geneeskunde voor topreferente patiënten


Obstretische High Care (VUmc)

De Obstetrische High Care afdeling is gespecialiseerd in ernstige problemen bij moeder en/of ongeboren kind tijdens zwangerschap, bevalling en/of kraambed. We beschikken in VUmc over de gewenste infrastructuur en noodzakelijke mogelijkheden voor diagnostiek, bewaking en behandeling van high-risk obstetrie patiënten.

De behandeling is multidisciplinair, waarbij nauwe banden bestaan met de neonatologische en volwassen intensive care afdelingen. Andere afdelingen worden geconsulteerd en in medebehandeling gevraagd afhankelijk van de obstetrische problematiek.

High risk obstetrie patiënten worden systematisch in multidisciplinair verband besproken, o.a. tijdens de wekelijkse besprekingen welke gezamenlijk met de afdeling neonatologie plaatsvinden.

Betrokken specialismen
Gynaecologie en subspecialisme obstetrische perinatologie, neonatologie, anesthesiologie, algemene inwendige geneeskunde, endocrinologie, hematologie, longziekten, cardiologie, reumatologie, radiologie (beeldvormende technieken, maar ook ingrepen via de bloedvaten, de zogeheten interventieradiologie), medische microbiologie, chirurgie, pathologie, klinische chemie en OHC-verpleegkundigen.

Meer informatie:

vumc.obgyn.nl

Patiëntenvereniging:

Stichting HELLP-syndroom
www.stghellpsyndroom.nl

Contact:

dr A.C. Bolte, obstetrisch perinatoloog en chef de clinique verloskunde
020-4444444, tracer 6104
Prof. dr H.P. van Geijn, hoofd verloskunde
020-4444444, tracer 6110

Gynaecologie (algemene tekst)
Overige links:

ZwangerWijzer, zelftest om de risico`s van u en uw partner al vóór de zwangerschap in kaart te brengen. U vindt er ook informatie en advies op maat.
ZwangerNu.nl, informatie over zwangerschap en leefstijl, medicijnen, diagnostiek en meer.

Radiologie
beeldvormende diagnostiek
Obstetrie
verloskunde, specialistische zorg rond zwangerschap en bevalling
Neonatologie
kinderarts, gespecialiseerd in de zorg voor pasgeborenen
Consult
advies van een specialist aan een andere arts
Care
ondersteuning

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2015