Grensverleggende geneeskunde voor topreferente patiënten


Intensieve zorg voor zwangere en kind bij bedreigde zwangerschappen (azM)

Het azM beschikt over een Obstetric High Care (OHC) afdeling waar intensieve zorg wordt verleend aan de zwangere en haar kind in bedreigde zwangerschappen.

Behandeling
Het azM is gespecialiseerd op het gebied van de bewaking van de conditie van het kind in de baarmoeder ('foetale bewaking'). In het algemeen gebeurt dat door middel van cardiotocografie (CTG), een methode waarbij de hartactie van het kind geregistreerd wordt in combinatie met eventuele weeënactiviteit.

De interpretatie van deze registraties is niet altijd eenvoudig en gelijktijdig aanvullend echoscopisch onderzoek is hierbij erg zinvol. Door de combinatie van deze twee technieken zijn we in staat het "foetale gedrag" (hoe het gaat met het kind) te observeren en te beschrijven.

De afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie verricht geavanceerd echo-onderzoek en zo nodig invasieve diagnostiek naar aangeboren afwijkingen bij de foetus. Voorbeelden zijn vruchtwaterpuncties en vlokkentesten. Bij geconstateerde afwijkingen zijn er diverse behandelingsmogelijkheden.

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding
In Maastricht is veel onderzoek gedaan op het gebied van foetale bewaking. Deze expertise komt terug in de landelijke cursus "foetale bewaking" die wij verzorgen en die verplicht is voor alle arts-assistenten in opleiding tot vrouwenarts.

Meer informatie:

www.azm.nl
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
www.nvog-documenten.nl
Overige links:

Uitgebreid echoscopisch onderzoek, algemene informatie
Vlokkentest, algemene informatie
Vruchtwaterpunctie, algemene informatie

Obstetrie
verloskunde, specialistische zorg rond zwangerschap en bevalling
Prenatale
[vóór de geboorte]
Invasieve
'binnendringend' - een onderzoek waarbij met een naald of ander instrument door huid of slijmvlies heen wordt gegaan
Stent
verend buisje dat een opening open houdt
Care
ondersteuning

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2015