Grensverleggende geneeskunde voor topreferente patiënten


Jonge zwangerschapsunit (AMC)

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam beschikt over een Jonge Zwangerschapsunit. Deze unit biedt hoogstaande gespecialiseerde zorg voor vrouwen met problemen in de eerste 20 weken van de zwangerschap.

Ziektebeeld en behandeling
Vrouwen die te maken hebben met een (dreigende) miskraam, verdenking op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (EUG) en vrouwen met herhaalde miskraam kunnen hier terecht.

Door de zorg binnen één unit te concentreren, kan kwaliteit worden geleverd op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, wetenschap en logistiek. Zo kunnen zwangere vrouwen met klachten zoals vaginaal bloedverlies en/of buikpijn dezelfde of de volgende dag terecht.

De unit wordt bemand door een deskundig en toegewijd team en is goed toegankelijk. Het team bestaat uit gynaecologen, artsen in opleiding tot gynaecoloog, verloskundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en een maatschappelijk werkster.

Er bestaat speciale expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en van diagnostiek en behandeling van de multifactorieel bepaalde herhaalde miskraam.

Betrokken medisch specialismen en vereiste expertise
Er wordt samengewerkt met andere afdelingen binnen het AMC, waaronder Klinische Chemie en Endocrinologie, Radiologie, het OK-complex, Klinische Genetica en Vasculaire Geneeskunde.

Gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek dat binnen deze units wordt verricht, zal de diagnostiek en behandeling van jonge zwangerschapsproblematiek nog verder kunnen verbeteren.

Meer informatie:

www.amc.nl/jzu
www.amc.nl/cvv (spreekuur herhaalde miskraam)
Gynaecologie (algemene tekst)

Contact:

Dr WM Ankum, gynaecoloog
afdeling Gynaecologie
expertise miskraam/ complexe EUG

Dr M Goddijn, gynaecoloog
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
expertise herhaalde miskraam

Dr PJ Hajenius, gynaecoloog
afdeling Verloskunde; expertise complexe EUG
AMC, Amsterdam, Afdeling Verloskunde en Gynaecologie/ Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
020-5663654Overige links:

ZwangerWijzer, zelftest om de risico`s van u en uw partner al vóór de zwangerschap in kaart te brengen. U vindt er ook informatie en advies op maat.
ZwangerNu.nl, informatie over zwangerschap en leefstijl, medicijnen, diagnostiek en meer.

Radiologie
beeldvormende diagnostiek
Multifactorieel
door verscheidene factoren

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2015