Thema Kwaliteit van Zorg Kwaliteit van Zorg

Afdrukken

“Leveren èn tonen van kwaliteit is een essentieel onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener.”

  De NFU zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de curatieve zorg. De NFU doet dit door te participeren in landelijke discussies op dit gebied en (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor landelijke of regionale initiatieven die tot doel hebben inzicht te verkrijgen in de geleverde kwaliteit van zorg. Verder wil de NFU zichtbaar bijdragen aan de verbetering van patiëntenzorg en aan wetenschappelijk onderzoek daarnaar.

Kwaliteit van Zorg

Met behulp van het consortium Kwaliteit van Zorg en de denk- en werkkracht van alle 65.000 medewerkers wordt er ingezet op structurele kwaliteitsverbetering binnen de umc’s zelf. Via wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding wordt bijgedragen aan verbetering van alle aspecten van de gezondheidszorg. En vanwege de multidisciplinaire kennis en infrastructuur wordt er een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van beleid en het meetbaar maken van kwaliteit.

De NFU wil zichtbaar bijdragen aan de verbetering van en wetenschappelijk onderzoek naar patiëntenzorg. De ontwikkelde kennis wordt actief verspreid binnen de universitair medische centra en uitgedragen naar overige partijen in de curatieve zorg. Verder ziet de NFU het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat ‘kwaliteit van zorg’ een plaats heeft binnen het medisch onderwijs, zowel in het basiscurriculum als in de vervolgopleidingen. De NFU heeft het initiatief genomen om een post-initiële masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg te ontwikkelen.

Door de umc’s wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de geleverde kwaliteit van patiëntenzorg. Hiervoor worden interne registraties gedaan. Er wordt publieke informatie beschikbaar gesteld voor de keuze en inkoop via het voormalige programma Zichtbare Zorg, en voor de toezicht aan de IGZ via de Basisset kwaliteitsindicatoren.

Samen met de NVZ is de Veiligheidsagenda ingesteld om de uitwisseling van best practices tussen umc’s en ziekenhuizen te faciliteren en de patiëntveiligheid continue te blijven verbeteren.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl