Thema’s

De universitair medische centra zijn de drijvende kracht achter innovatie, kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg. Een aantal onderwerpen, die beleidsbepalend zijn, zijn benoemd tot thema.

Om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren, zullen de umc’s zich nog meer inzetten voor samenwerkingsverbanden, netwerken en ontwikkelen van vernieuwende zorgmodellen in gang zetten. De umc’s vervullen tevens een coördinerende en stimulerende rol op het gebied van patiëntenzorg vanuit de bestaande onderwijs- en opleidingsregio’s. Dit doen zij in samenspraak met algemene ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. De umc’s nemen actief deel aan het Nederlandse topsectorenbeleid en de agendasetting van de Europese commissie voor onderzoek en innovatie.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018