Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting project MISSION!, LUMC

Het programma
Het Netherlands Heart Journal schreef in 2004 dat hooguit de helft van de Nederlanders die een acuut myocardinfarct doormaken adequaat wordt behandeld. Met name het tijdig op gang brengen van de normale bloedsomloop schort nogal eens, maar ook de nazorg is niet optimaal. Het Leidse project Mission! wil ervoor zorgen dat de richtlijnen worden nageleefd bij de zorg voor infarctpatiënten, wil de hele regio rond het UMC bij die betere zorg betrekken en wil er vooral voor zorgen dat er 24/7 faciliteiten beschikbaar zijn om patiënten in de regio snel te kunnen dotteren. Ook de nazorg, tot een jaar na het eigenlijke infarct, wordt in het project betrokken. De resultaten worden door middel van vooraf afgesproken prestatie-indicatoren gemeten en worden vergeleken met historische data, maar ook met vergelijkbare regio’s zoals die in de literatuur worden beschreven.
MISSION! is gestart met uitvoerig overleg met en training van alle betrokken hulpverleners, van de medewerkers van de regionale ambulance dienst, via de verpleegkundigen van het regionale interventiecentrum, tot de betrokken cardiologen. Alle ambulanceverpleegkundigen zijn getraind om in de wagen een 12-kanaals ECG te maken en door te sturen naar de hartbewaking van het interventiecentrum.

De resultaten
Door koppeling van het Elektronisch Patiëntendossier met de databank van MISSION is een continue monitoring gerealiseerd. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose is verkort van 134 minuten tot 80 minuten. De tijd tussen aankomst in het ziekenhuis en opname op de catheterisatiekamer is meer dan gehalveerd tot 25 minuten. Het aantal patiënten dat binnen 90 minuten na aankomst in het ziekenhuis weer een goede doorbloeding van de hartspier bereikt is ruimschoots verdubbeld, van 42% naar 96%. Verder krijgen alle gediagnosticeerde patiënten al in de ambulance de juiste medicatie, waardoor 20 al bij aankomst in het ziekenhuis weer doorbloeding van de hartspier laat zien. Dat was 10%. 
Van de patiënten zonder complicaties werd 73% binnen drie dagen ontslagen, dat was in het verleden slechts 23%. De gemiddelde opnameduur nam af van vijf dagen tot drie dagen. Alle patiënten worden gedurende een jaar na ontslag op vaste tijdstippen gezien op de MISSION!-polikliniek. Als gevolg van de intensieve controle hadden de MISSION-patiënten onder andere een beter ingestelde bloeddruk en lager cholesterol. Uit verdere analyses blijkt dat de vooraf beschreven doelen allen min of meer zijn gehaald. 
De zorg voor patiënten met een acuut infarct kan ook elders in Nederland worden verbeterd door invoering van regionale behandelplannen die niet alleen de zorg in het acute stadium beschrijven, maar ook de zorg na het infarct.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het LUMC-project MISSION.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl