Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting project ‘Medicatie: check!’, UMC Utrecht

Het programma
Sinds 1 maart 2012 werkt het UMC Utrecht aan de implementatie van centraal medicatiebeleid. Dit project is onderdeel van het VMS-programma en ook van accreditatie door de Joint Commission International, die in de zomer van 2013 een feit werd. Nieuw in het medicatiebeleid is de centralere rol van de apotheek: apothekers(assistentes) zijn nadrukkelijker aanwezig als vraagbaak en ondersteuner op de verpleegafdelingen, OK en IC.
Het medicatiebeleid steunt op drie pijlers: veilig voorschrijven, pakken en klaarmaken. Volgens cijfers van VMS Zorg treden bij meer dan 50% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen overdracht- of overschrijffouten op bij het voorschrijven van medicijnen. De hoogrisico momenten liggen met name bij opname en ontslag. Om die fouten te voorkomen wordt onder andere een actievere rol van de patiënt zelf gestimuleerd. De apotheek zorgt dat er voor elke patiënt goede medicatieoverzichten aanwezig zijn. In het nieuwe beleid checkt de apotheek ook de medicijnopslag op de afdelingen. Naast de algemene maatregelen die genomen zijn voor verbetering van de opslag van medicijnen, is er specifieke aandacht voor hoog risico medicatie. Verder blijkt dat de meeste incidenten met medicatie te maken hebben met de bereiding of toediening van te injecteren geneesmiddelen. 
De werkplekken voor het bereiden van deze geneesmiddelen zijn gestandaardiseerd.
Alle verpleegkundigen kregen extra op de drie pijlers opleiding, door middel van lessen en een virtuele tour.

De resultaten
Door het verifiëren van medicatieoverzichten komen bij iets minder dan de helft van de betrokken patiënten discrepanties tussen voorschrijven en werkelijk gebruik aan het licht. Middelen die wel op het overzicht staan worden niet gebruikt, of andersom, doseringen zijn niet correct of zelfzorgmiddelen worden niet vermeld.
Voor het veilig opslaan en pakken van medicatie hebben meer dan 1.500 verpleegkundigen speciale cursussen gevolgd. Op de afdelingen zijn nu 15 apothekersassistenten continu aanwezig en aanspreekbaar. Ook voor de bereiding en toediening van injecteerbare geneesmiddelen zijn meer dan 1.500 verpleegkundigen opgeleid.
Eind 2013 zal er een keus worden gemaakt voor een concreet systeem waarbij de toediening van medicijnen met behulp van ‘Computers On Wheels’ optimaal beveiligd zal zijn. In 2014 zal verder worden geanalyseerd in welke mate het verbeterde medicatiebeleid heeft geleid tot een afname van incidenten.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het project Medicatie, Check! van het UMCU.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl