Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting project CORRAD - Reflecteren op hartchirurgie, Radboudumc

Het programma
Na een tijdelijke sluiting van de afdeling hartchirurgie vanwege kwaliteitsproblemen in 2006, heeft het Radboudumc fors geïnvesteerd in de kwaliteit en veiligheid van de hartchirurgie. Onderdeel van die kwaliteitsimpuls is een continue reflectie op het eigen handelen via de database ‘CORRAD’. Deze reflectie is nadrukkelijk niet opgezet als project, maar als permanent en continu onderdeel van de verbeterde zorg op de afdeling hartchirurgie. Alle denkbare medische aspecten, maar ook bijvoorbeeld wachttijden en patiënttevredenheidscijfers worden niet alleen bijgehouden, ze worden ook regelmatig besproken op alle niveaus van de werkvloer, met de verschillende partners in de keten en gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

De resultaten
Sinds de heropening van de afdeling is het aantal ingrepen gestaag gegroeid. Bijvoorbeeld in 2011 werden meer dan 1.000 patiënten behandeld, voor het grootste deel voor een bypass-operatie. De sterfte op de afdeling is vanaf 2007 scherp gedaald en ligt sindsdien rond de 1%. Dat is ruimschoots onder de landelijke benchmark van om en nabij 3 %. Ook voor de meest voorkomende ingreep, de bypassoperatie, ligt de sterfte op de afdeling in Nijmegen met 0,5 tot 1% ruimschoots onder de landelijke benchmark van 1 tot 1,5%.
Wanneer de prestaties internationaal worden vergeleken, wordt gekeken naar de zogenoemde mediaan van de Society of Thoracic Surgeons. De mediaan is de waarde waarbij 50% slechter presteert en 50% beter presteert dan de betreffende waarde. In 98% van de bypassoperaties werd een slagaderlijke omleiding aangelegd. Dat is aanzienlijk beter dan de mediaan van de STS (93,6%). Het aantal wondinfectie rond het borstbeen was net iets hoger dan de mediaan (0,6% tegenover 0,5%). Slechts 0,4% van de patiënten heeft tijdens opname een beroerte gehad (beter dus dan de 1,2% van de STS–mediaan) en 2,1% ontwikkelde nierfalen (tegenover de mediaan van 3,3%). 
De tweede grote groep patiënten op de afdeling is opgenomen voor een vervanging van de aortaklep. Voor die ingreep is de sterfte in 2011 onder de 1% gekomen. Hiervoor zijn geen benchmarkgegevens beschikbaar.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het Radboudumc-project.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl