Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting accreditatieprogramma JCI: Continu verbeteren, AMC

Het programma
Net als het veiligheid management systeem (VMS) in Nederland is het internationale accreditatieprogramma van de Joint Commission International (JCI) erop gericht de schade aan patiënten te verminderen en de veiligheid te verhogen. Het AMC heeft sinds 2011 beide programma’s samengevoegd tot één veiligheidssysteem.
Centraal in het JCI-accreditatieprogramma staan zes veiligheidsdoelen:
1. correcte identificatie van patiënten,
2. verbeteren van communicatie, 
3. risicomedicatie, 
4. waarborgen van de uitvoering van de juiste ingreep bij de juiste patiënt, 
5. beperking van ziekenhuisinfecties, 
6. valpreventie.
Daarnaast zijn er zeven patiëntgerichte standaarden (o.a. toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en continuïteit van zorg) en zes organisatiestandaarden (o.a. kwalificaties van medewerkers, leiderschap en facilitaire en gebouw technische aspecten). In 2013 zijn voor de academische ziekenhuizen twee standaarden toegevoegd, gericht op onderwijs en onderzoek.
De JCI-methode maakt gebruik van zogenoemde tracers, waarbij het figuurlijke spoor van de patiënt door het zorgproces wordt gevolgd en geëvalueerd. Aan de hand van die sporen wordt de kwaliteit gemeten en verbeterd.

De resultaten
Vanaf 2010 is het JCI-programma stapsgewijs ingevoerd in het AMC. In oktober 2012 werd voldaan aan de doelen van de JCI-accreditatie en heeft het AMC ook daadwerkelijk de JCI-accreditatie ontvangen. Bij een her-accreditatie in 2015 streeft het AMC naar een nog verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het AMC-accreditatieprogramma.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl