Systeemgeneeskunde is een must

Systeemgeneeskunde is een must

‘Alle stappen van molecuul, via orgaan en de complete mens tot een hele populatie zijn een must voor een goed begrip van de geneeskunde.’ Met die stellige overtuiging opende de Nijmeegse decaan en hoogleraar farmacologie professor Paul Smits het werkbezoek. ‘Op zichzelf worden al die verschillende stappen in het onderzoek wel gemaakt, maar het ontbreekt nog vaak aan de integratie. Dát is wat de systeemgeneeskunde aan de geneeskunde kan toevoegen: integratie van de kennis op verschillende niveaus tot één model, waardoor ziekten als kanker in de toekomst hooguit nog een chronische aandoening zullen zijn. De inleiders op deze bijeenkomst zijn stuk voor stuk voorlopers in dat veld van geïntegreerde biologische en medische kennis.’

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NFU, werkbezoeken voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven. Dit is een verslag van de zesde bijeenkomst op 27 september 2013 in Utrecht, met als thema Systeembiologie.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl