Nationaal Programma Ouderenzorg

Overzichtstabel: Scholing in coaching in het kader van zorgplannen

Tabel 2: Scholing en coaching per project mbt het werken zorgplannen.

Project Vorm scholing Aantal Uren Follow up Coaching Overige
kwaliteits-bewaking
ACT Opfriscursus, RAI – zorgplan, voor POHs     In de praktijk Door geriatrisch vpk Intervisie
bijeenkomsten
FIT POH/PVK: post-HBO opleiding met 3 modules: inleiding, somatische en pg problematiek. HA en POH: praktijkbezoek 10 dgn 10 x 6
+ 8 x 1,5

1,5
  Ja, intervisie 8 intervisie
bijeenkomsten
van 1,5 uur
Praktijkbezoek
(G)Oud Nascholingsdagen: netwerken en sociale kaart, verdieping mbt zorgplannen 2 dgn
+ 1 dag

?
4

ja On the job door speciale medewerker Steekproefsgewijs mee op
huisbezoek
+ nazorg
ISCOPE Scholing voor HA + POH/PVK, oefenen ZBP + sociale kaart 3 3 x 2      
Om U Workshop voor ha en praktijkverpleegkundige
Scholing praktijkverpleegkundigen: 6 bijeenkomsten en zelfstudie
1

6
3
48 scholing
+ 24 zelfstudie
    Maandelijks
intervisie
Samen Oud Bijeenkomsten casemanagers (wvk of ouderenadviseurs) 4 dgn
(tot 9 dgn)
      Minisessies
op maat
Zorg uit voorzorg Scholing voor ha, POHs en paramedici     In de praktijk Door praktijk begeleiders POH-
lunch-bijeenkomsten
Zorg- en Welzijns Standaard Easycare en ZWIP scholing zorg-professionals
Coaching ‘competent in Easycare scholing voor POH’s, wijkVPK, casemanagers
2
3x tel coaching op eigen cases
1
3,5
20
3,5
In de praktijk Projectcoördinator ZWS of geriatrisch vpk
Specialist ouderen-geneeskunde verbonden aan MDO-team
Monitoring zorgplannen in Zorgportaal/ZWIP door project-coördinator
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl