Nationaal Programma Ouderenzorg

Overzichtstabel: Digitale ondersteuning per project

Tabel 3. Digitale ondersteuning per project.

ACT

Het assesment vindt plaats aan de hand van de RAIview. Dit instrument geeft probleemsignaleringen die kunnen worden opgenomen in het zorgplan. De RAI bevat een digitaal zorgplan dat ingelezen kan worden in het HIS van de huisarts en voor de oudere persoon op papier wordt uitgeprint.

FIT

IT-bedrijf Caresharing heeft een speciale ouderenmodule ontwikkeld voor het KIS. Huisartsen gebruiken al een HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en een KetenInformatieSysteem (KIS). Deze KIS ouderenmodule is gekoppeld aan de gegevens uit het HIS.

(G)OUD

Voor een oudere met complexe problematiek die in Deel II van de Keten terecht komt, dient een multidisciplinair zorgbehandelplan aangemaakt te worden in MediX (het KIS van regio Maastricht-Heuvelland) op basis van de gegevens uit Deel I.

ISCOPE

De stichting ‘Zorgdraad’ heeft een IT-module ontwikkeld voor de registratie van het zorgplan. Enkele HIS-systemen bevatten ook mogelijkheden voor registratie (bv. Medicom), alhoewel die niet specifiek zijn toegesneden op de ISCOPE-methodiek.

OmU

Sommige praktijken voeren het zorgplan in het HIS in, andere houden het op papier. Echter alle probleemgebieden komen met een eigen ICPC in het HIS.

Samen Oud

Webbased, ontwikkeld door Bossers en Cnossen. In het veld wordt door de professionals gebruik gemaakt van laptops en Samsung Chromebooks.

Zorg-en Welzijns-Standaard

Ouderen (en hun mantelzorgers) hebben toegang tot de digitale omgeving waarin het zorgplan opgeslagen wordt, het Zorg- en WelzijnsInformatiePortaal (ZWIP).Tevens heeft de oudere zeggenschap over welke hulpverleners hij/zij toegang verleent tot zijn/haar ZWIP. Integratie van zorgplan in KIS wordt in uitrol geborgd.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl