Nationaal Programma Ouderenzorg

Aandachtspunten

De verschillende projectleiders hebben de volgende (vaak overeenkomende) aandachtspunten geformuleerd voor het werken met zorgplannen.

  1. Tijd en prioriteit voor probleeminventarisatie, opstellen zorgplan, overleg met alle betrokkenen. Deze werkwijze vergt een andere praktijkorganisatie.
  2. Aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouderen. De opgestelde doelen en voorgestelde interventies sluiten soms onvoldoende bij de behoefte van de patiënt aan. Daarnaast wordt het soms als moeilijk ervaren om de zorgplannen bij de patiënt achter te laten.
  3. Uniforme registratie van het zorgplan en integratie met het HIS (huisartsen informatie systeem). Nu vaak losse registratie, onvoldoende uniformiteit mbt ICPC codering, dubbel werk om zaken ook in het HIS te noteren. Onvoldoende ruimte voor achtergrondinformatie en aandachtspunten in het KIS (ketenzorg informatie systeem).
  4. Multidisciplinaire samenwerking, werkafspraken tussen hulpverleners, informatie delen met patiënt, mantelzorgers en professionele hulpverleners.
  5. Follow up en inhoudelijke evaluatie. Ook dit is lastig te registreren en stuit op organisatorische knelpunten.
  6. Scholing en coaching, vooral in de beginfase. Zowel mbt het werken met zorgplannen, als het multidisciplinair werken, het ruimte geven aan de ouderen en het stimuleren van zelfmanagementvaardigheden.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl