Nationaal Programma Ouderenzorg

Inleiding

Niet afwachten tot ouderen met problemen naar de praktijk komen, maar actief de ouderen opsporen bij wie complexe problemen te verwachten zijn. Dat is het doel van de verschillende projecten rond vroegopsporing binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Op de volgende pagina’s vindt u een uitgebreidere beschrijving van de verschillende projecten rond het signaleren van kwetsbare ouderen in de eerste lijn.

In 2007 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) haar standpunt Toekomstvisie Huisartsgeneeskunde voor Ouderen. Dit standpunt geeft aan dat de huisarts naast de continue, integrale en persoonlijke zorg meer te bieden heeft aan ouderen. Een van de belangrijke vernieuwende aspecten van de huisartsenzorg volgens dit rapport is een meer proactieve instelling van de huisarts (HA) en praktijkmedewerkers zoals de praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK). Dit houdt in dat de huisarts niet alleen reageert op klachten van ouderen, maar ook actief problemen signaleert en deze vroegtijdig aanpakt.

Een proactieve aanpak van problemen bij ouderen vereist identificatie van problematiek. Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn in verschillende transitie-experimenten identificatiemethoden voor kwetsbaarheid ontwikkeld om ouderen op te sporen voor wie meer aandacht en zorg nodig is. In de transitie-experimenten van het Nationaal Programma Ouderenzorg wordt de zin van identificatie van kwetsbaarheid en de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van de verschillende methoden bestudeerd. Elke methode is anders wat betreft inhoud en/of logistiek. De volledige resultaten ((kosten-) effectiviteit) van de projecten zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zal een synthese hiervan gemaakt worden.

In afwachting van de resultaten is het doel van dit artikel een overzicht te geven van de ontwikkelde identificatiemethoden in de eerste lijn wat betreft doel, logistiek en karakteristieken van ouderen die opgespoord worden.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl