Nationaal Programma Ouderenzorg

Doelen

Er is een grote variatie in de doelen van identificatiemethoden die gebruikt zijn. De meeste projecten hebben als doel om individuele kwetsbare ouderen op te sporen die extra aandacht en zorg/welzijn nodig hebben. Met kwetsbare ouderen wordt veelal bedoeld: ouderen met een complexe zorgbehoefte of ouderen met complexe problematiek. Deze ouderen hebben vaak meerdere problemen en een verhoogd risico op functieverlies. Het NHG hanteert de volgende definitie voor complexe problematiek: er is sprake van de aanwezigheid van meerdere problemen, die negatief met elkaar interacteren. De identificatiemethoden hebben het doel deze ouderen daarna een specifieke interventie aan te bieden. Volgens de toekomstvisie van het NHG biedt deze interventie zorg in vier domeinen: lichamelijke gezondheid, wonen en leefomgeving, sociale redzaamheid en geestelijk welzijn. De identificatiemethoden sluiten hier zoveel mogelijk op aan. De meeste instrumenten sluiten aan bij de domeinen lichamelijke gezondheid, sociale redzaamheid en geestelijk welzijn. Wonen en leefomgeving komt verder meestal bij de uitgebreide beoordeling aan bod.

De plaats van uitvoering was bij deze projecten de huisartspraktijk.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl