Nationaal Programma Ouderenzorg

Overzichtstabel: Uitgebreide inventarisatie aansluitend op korte screening

Tabel 2. Uitgebreide inventarisatie.

Project

Methode uitgebreide inventarisatie

ISCOPE

SFMPC-probleeminventarisatie voorafgaand aan zorgplan volgens model NHG-LAEGO

Zorg uit Voorzorg

Ketenzorg Walcheren

Multifactoriële assessment (ontwikkeld door project)

Easycare

FIT (Functiebehoud in transitie)

Multifactoriële assessment (Comprehensive Geriatric Assessment ontwikkeld door het project)

Analyse zorgbehoefte

Aanbod zorgpaden o.b.v. 5 profielen vastgesteld door initiële screening

ACT (frail older adults: care in transition)

RAI-CHA

Easycare TOS

Easycare-vragenlijst

OM U

Assessment m.b.v. toolkit ontwikkeld door project

[G]OUD

‘Verdiepingsconsult [G]OUD’

SamenOud

Anamnese adhv 30 categorieën uit de International Classification of Functioning, Disability and Health

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl