Nationaal Programma Ouderenzorg

Overzichtstabel: Korte initiële vroegopsporing in de huisartspraktijk

Tabel 1: Identificatie

Project

Methode identificatie

   
 

Identificatie met behulp van een vragenlijst over de post

   

ISCOPE

ISCOPE (Integrated Systematic Care for Older PEople) - vragenlijst met 23 vragen opgedeeld in 4 domeinen van gezondheid: dagelijks functioneren, gezondheid en ziekte, psychologisch domein, sociaal domein.

Zorg uit Voorzorg / Ketenzorg Walcheren

GFI (Groningen Frailty Indicator) - vragenlijst

FIT (Functiebehoud in transitie)

ISAR-PC (Identification of Seniors At Risk) – vragenlijst met drie vragen die voorspellend zijn voor een achteruitgang in het functioneren.

Analyse zorgbehoefte

3 vragenlijsten (IM-E-SA (Intermed Self Assessment) + GFI +GWI (Groningen Well-being Indicator)) die ouderen in 5 groepen indelen: vitaal, psycho-sociale problematiek, fysieke problematiek, combinatie van problemen, extreem kwetsbaar.

   
 

Identificatie door middel van een beoordeling van de gegevens uit het HIS

   

ACT (frail older adults: care in transition)

Identificatie van ouderen gebaseerd op polyfarmacie (>5 medicijnen in de afgelopen 3 maanden) en een samengestelde definitie van kwetsbaarheid (1 of meer beperkingen op fysiek, psychologisch en/of sociaal gebied). Aansluitend de vragenlijst PRISMA-7 (Program on Research for Integrating Services for the Maintenance of Autonomy case-finding tool for disability) over de telefoon.

Easycare TOS

Identificatie van ouderen gebaseerd op klinische beoordeling van impliciete (tacit) en expliciete voorkennis door de huisarts over de patiënt, gestructureerd met een lijst met 14 items over gezondheid, welzijn, functioneren en sociaal netwerk van de oudere. Indien de huisarts van de oudere onvoldoende zeker is om een oordeel over kwetsbaarheid te kunnen vellen volgt  een aanvullend onderzoek met de Easycare-vragenlijst tijdens huisbezoek door een (wijk) verpleegkundige. Deelt populatie ouderen op basis hiervan in als: niet kwetsbaar, kwetsbaar, en kwetsbaar met complexe zorgsituatie.

   
 

Identificatie door middel van een beoordeling van de gegevens uit het Huisarts Informatie Systeem met behulp van computer-algoritme

   

OM U

Identificatie van ouderen uit het Huisarts Informatie Systeem met U-PRIM software welke gebruik maakt van 3 selectie criteria: multimorbiditeit gedefinieerd met de Frailty Index Score, polyfarmacie en geen contact met huisartspraktijk sinds 3 jaar met uitzondering van de griepvaccinatie.

Eventueel aangevuld met GFI, IM-E-SA, GWI

   
 

Identificatie tijdens een huisbezoek

   

[G]OUD

Huisbezoek door de praktijk verpleegkundige die een gestructureerde geriatrische beoordeling doet met behulp van het [G]OUD-instrument.

SamenOud

IM-E-SA + GFI vragenlijst die ouderen in drie groepen indelen: robuust, kwetsbaar, complexe zorg behoevend.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl