Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde

Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde

“Waar de psychiatrie voorheen nog wel eens in een apart hoekje van de geneeskunde werd geplaatst, is het vandaag de dag steeds duidelijker dat dit een medisch vakgebied is als alle andere.” Dagvoorzitter professor Jaap Verweij, decaan van de medische faculteit van het Erasmus MC in Rotterdam erkent ruiterlijk dat hij als student geneeskunde geen fan was van de psychiatrie. “Gaandeweg ben ik gaan inzien dat de psychiatrie, net als de meer somatische vakgebieden als de interne geneeskunde, met dezelfde biologische principes werkt. Ook hier gaat het bijvoorbeeld om de invloed van genetica op ziekte en gezondheid en – daarmee – om een vakgebied dat net zo fascinerend is als al die andere medische vakgebieden. De presentaties die u hier kunt vinden laten zien wat de stand van de wetenschap en de zorg is op een aantal belangrijke deelgebieden van de psychiatrie.”

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) werkbezoeken voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven. Dit is een verslag van de zevende bijeenkomst op 8 mei 2014 in Amsterdam, met als thema: Psychiatrie.

De volgende sprekers hebben bijgedragen

  • Professor Rutger Engels (“Niet beleren maar voordoen”)
  • Professor Iris Sommer (“Schizofrenie is meer dan dopamine”)
  • Professor Richard Oude Voshaar (“Eigen psychiatrie voor oudere kan zorgkosten besparen”)
  • Professor Hjalmar van Marle (“Liever behandelen dan straffen”)
  • Professor Ralph Kupka (“Manisch depressieve patiënten sneller behandelen met behulp van e-Health”)
  • Dr. Nienke Vulink (Hulp voor 10% ‘onbehandelbare’ angststoornissen)
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl