Personalised medicine – genetische profielen en nieuwe oncolytica

Personalised medicine – genetische profielen en nieuwe oncolytica

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) masterclasses voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven. Dit is een verslag van de negende bijeenkomst op 12 november 2015 in het AMC te Amsterdam, met als thema: personalised medicine.


Iedereen is ongelijk

Onder leiding van professor Marja van Dieijen, hoogleraar klinische chemie aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ hebben de volgende vijf sprekers een inleiding gegeven over personalised medicine, genetische profielen en nieuwe oncolytica:

  • Professor Judith Bovée, hoogleraar pathologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
  • Professor Ron Mathijssen, hoogleraar Geïndividualiseerde Oncologische Farmacotherapie aan het Erasmus MC.
  • Professor Vivianne Tjan-Heijnen, hoogleraar oncologie aan het Maastricht UMC+.
  • Professor Han van Krieken, hoogleraar tumorpathologie aan het Radboudumc.
  • Dr. Wilfred Germeraad, Universitair Hoofddocent hematologie aan het Maastricht UMC+ en CSO van CiMAAS.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl