Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Resultaten

In totaal hebben 31 van de 56 projecten deelgenomen aan de inventarisatie; een respons van 55%. Reden van non‐respons waren: project is gestopt voor afronding, onduidelijk wie verantwoordelijk is na afsluiting van het project, geen tijd, of de reden is onbekend omdat er geen reactie is gekomen op de verzoeken tot deelname aan de inventarisatie.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl