Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Deelname

Via de acht regionale netwerken c.q. de netwerk coördinatoren zijn de projectleiders van de projecten die onderwijsproducten hebben ontwikkeld in het kader van het NPO benaderd om te participeren. Daarnaast zijn andere ouderenzorg projecten die door ZonMW gefinancierd zijn en die onderwijsproducten hebben opgeleverd gevraagd om te participeren. Het betreft: 14 NPO projecten die in samenwerking met het ZonMW programma 'Zorg voor Beter' zijn ontwikkeld; 10 projecten die in het vervolgprogramma NPO onderwijszorgvernieuwing ontwikkeld zijn; en drie projecten die ontwikkeld zijn onder de 'niet-netwerkgebonden' projecten.

Zij hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname en de vragenlijst; bij non-respons volgde een herinnering. In totaal gaat het om 56 projecten.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl