Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Analyse

De projecten zijn gecategoriseerd naar algemene kenmerken: de doelgroep(en) waarop het onderwijsproduct zich richt, de domeinen waarin zij werkzaam zijn (zorg, welzijn, gemeente), en op welke competenties (CANMEDS3, zorgvrager gebonden-, organisatie gebonden en professional gebonden) de projecten zich richten. Daarna volgt een uitsplitsing naar de thema’s geïntegreerde zorg / verbeteren samenwerking, het realiseren van een meer cliëntgerichte houding (inclusief mantelzorg) van professionals, eigen regie/zelfredzaamheid, wijkgerichte ondersteuning, dementie / psychogeriatrische ziekte beelden en omgaan met gedragsproblemen, depressie, medicatieveiligheid en mondzorg. Per thema wordt de doelgroep waarop het onderwijsproduct zich richt, het domeinen waarin zij werkzaam zijn en op welke competenties (CANMEDS, zorgvrager gebonden-, organisatie gebonden en professional gebonden) het project zich richt aangegeven.

Het categoriseren van de projecten is gebeurd aan de hand van het zwaartepunt waarop het project zich richt. Daarmee gaat informatie over het betreffende project verloren. Categorisering in bijvoorbeeld de categorie depressie wil niet zeggen dat het alleen maar om vakinhoudelijke informatie gaat. Ook kunnen andere thema's aan de orde zijn zoals samenwerking. Indien de bovengenoemde competenties genoemd zijn, is dat bij het betreffende project genoemd. Verder is het raadzaam om voor nadere informatie de contactpersoon van het betreffende project te contacteren.

Tabel 1 geeft een overzicht weer van de projecten die relevante onderwijsproducten hebben ontwikkeld en waar men specifieke informatie kan krijgen over het onderwijsproduct, bijvoorbeeld: de exacte inhoud van de scholing of opleiding, werkwijze, aanwezigheid van (docent)handleidingen, de tijdsduur die de scholing of opleiding in beslag neemt, de kosten die verbonden zijn aan deelname of overname van het onderwijsproduct, de effecten van de scholing of opleiding, en dergelijke. De nummers die aan de projecten zijn toegekend in Tabel 1 corresponderen met de projectennummers in de Tabellen 2-5.

 

Tabel 1: Overzicht van de projecten.
  Projectnaam Informatie Contactpersoon
1* Integrated Systematic Care for Older People (ISCOPE) www.awo‐nzh.nl Mw. dr. J.W. Blom Tel: 071-5268444
2 Ouderenzorg Midden Utrecht – Om U www.nuzo‐utrecht.nl Mw. H. ten Dam Tel: 088-7568122
3 Samen Oud www.samenoud.nl Mw. dr. K. Wynia Tel: 050-3632005
4 Zorg‐ en Welzijnsstandaard (ZWS) www.netwerk100.nl Mw. M. Veugelers Tel: 024-3667266
5 (G)OUD: Gezond Oud www.zio.nl/.../algemene‐informatie Mw. M. van Hoof Tel: 043-3506928
6 Functiebehoud In Transitie (FIT) en Transmurale Zorgbrug (TZB) www.effectieveouderenzorg.nl Mw. M. van Rijn Tel: 020-5666351
7 Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject (MOVIT) www.awo‐nzh.nl Mw. C. de Waard Tel: 071-5268444
8 Perspectief van de oudere centraal: Interdisciplinair Opleidingsmodel Ouderenzorg www.wenkcebachinstituut.nl Dhr. mr. R. Hilberts Tel: 050-3613873
9 Effect van functioneel trainen op de zelfredzaamheid van kwetsbare 75‐plus ouderen www.awo‐nzh.nl Mw. dr. P. Siemonsma Tel: 088-86660905
10 Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij kwetsbare ouderen www.seniorbeter.nl Mw. D. van Driel Tel: 06-52589269
11 Seniorenkracht en eigen regie www.hogeschoolrotterdam.nl/.../seniorenkracht--eigen-regie/ Mw. dr. E. Finnema Tel: 058-2512100
12 Grip & Glans www.gripenglans.nl Mw. D . Kuiper Tel: 050-3638410
13 Omgaan met gedragsverandering bij (zelfstandig wonende) psychogeriatrische cliënten http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg Dhr. F. Wagemakers Tel: 078-6492124
14
Hulp bij dementie
Mw. L. Dickhoff‐Evers Tel: 06-12302969
15 Familievriendelijk werken
Mw. G. van de Hulst Tel: 06-18487564
16 Presentie in de Praktijk, de basis voor het initiële onderwijs.
Mw. drs. S.. Schuurmans Tel: 073-6249771
17 Project Praktijktraining Ketenzorg en Communicatie in de ouderenzorg
Mw. J. Olthof Tel: 074-8525350
18 Waardige Zorg
volgt
Dhr . C. Kapitein Tel : 06-37322344
19 ROC onderwijs in dementiezorg
Mw. dr. J. de Lange Tel: 010-7944371
20
Stem van de Oudere Migrant
Dhr. dr. B. Steunenberg Tel: 088-7555098
21
Even Buurten
Mw. dr.M. Goumans Tel: 010-7944562
22
Effectevaluatie Proeftuinen Woonservicegebieden
Dhr. dr. E. Jansen Tel: 024-3530368
23
E‐learning modules voor verzorgenden over depressie bij cliënten in de ouderenzorg
Mw. dr. D.L. Gerritsen Tel: 024-3619588
24 EPISODE: Perceptions of Elderly Patients Interviewed after Screening on Depressive Feelings
Mw. prof. dr. J. Gussekloo Tel: 071-5268444
25 Zorgleernetwerk Medicatieveiligheid niveau 3‐4‐5

www.profportaalzorg.nl

Mw. J. van Spaandonk Tel: 06-14803963
26 Met Open Mond. Onderwijs over mondverzorging voor kwetsbare ouderen http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg
Mw. A. van den Blink Tel: 024-8904681
27 Lessen van patiënten – dementie www.pratenovergezondheid.nl Mw. dr. M.A. Alma Tel: 050-3637934
28 Project EasyCare www.roc-nijmegen.nl Mw. M. Kuiper Tel: 06-19493658
29 Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact Nog niet gerealiseerd Dhr. B. Steunenberg Tel: 06-81195798
30 Inspiratie- en Kennisdagen Levensles www.iklevensles.com
www.vereniginghetzonnehuis.nl
Mw. D. Swart Tel: 071-5240960
1 Innovatieagenda Ouderenzorg Twente 2014 ‐ 2016 www.rocvantwente.nl Mw. C. Haarhuis Tel: 06-30056406
*De nummers die aan de projecten zijn toegekend in Tabel 1 corresponderen met de projectennummers in de Tabellen 2‐5.

3 De CANMEDS zijn ontwikkeld door het “Royal College of Physicians and Surgeons of Canada”. CANMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Er zijn zeven algemene competenties gedefinieerd. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl