Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Ouderenzorg verdient extra aandacht in scholing. In het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn daarom verschillende onderwijsproducten ontwikkeld, gericht op de ontwikkeling van competenties van diverse professionals, nodig voor diverse aspecten van ouderenzorg.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl