Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziek? Actieve re-integratie

Als u ziek bent, meldt u dat zo snel mogelijk. Elk umc heeft een eigen ziekmeldingsprocedure waarin staat hoe u dat precies moet doen. Duurt de ziekte langer dan een paar dagen? Bedenk of u een deel van uw werkzaamheden nog wèl kunt doen. Bijvoorbeeld vanuit huis. Samen met het umc doet u er alles aan om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dat is voor alle betrokkenen het beste. Actieve re-integratie doet u samen met uw leidinggevende, en zo nodig met ondersteuning van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en/of de p&o-adviseur. Als langdurig verzuim dreigt, maakt de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse en advies. U maakt op basis daarvan binnen acht weken na de ziekmelding samen met uw leidinggevende een plan van aanpak met activiteiten gericht op re-integratie. Als in de loop van het re-integratietraject blijkt dat u uw eigen functie niet meer kunt doen, dan zoekt u samen met uw leidinggevende naar een andere functie binnen het umc. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken of u bij een andere werkgever aan de slag kunt.

Inkomen bij ziekte
Gezond: Kim werkt 24 uur per week
Bruto maandsalaris = € 1.500

Ziek: situatie 1: Kim is 24 uur afwezig en heeft geen andere werkzaamheden
1e 52 weken: per maand = € 1.500
2e 52 weken: per maand 1.500 x 70% = € 1.050

Ziek: situatie 2: Kim is 16 uur afwezig en werkt 8 uur
1e 52 weken: per maand = € 1.500
2e 52 weken: per maand = € 1.200
(8/24 x 1.500) x 100% + (16/24 x 1.500) x 70%

Doorbetaling

Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid betaalt het umc uw inkomen volledig door. De tweede 52 weken ontvangt u minimaal 70% van uw inkomen, waarbij uw inkomen stijgt naarmate u meer werkt. Bij arbeids- ongeschiktheid van meer dan 35% die langer dan 104 weken duurt, is uw inkomen sterk afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, of u nog werk kunt verrichten en de mate waarin u daadwerkelijk werk verricht.
Wie niet meewerkt aan re-integratie of ziekte voorwendt krijgt geen geld.

Collectieve zorgverzekering
U kunt deelnemen aan een collectieve zorgverzekering speciaal voor umc-mede- werkers; UMC Zorgverzekering. De premie wordt door het umc ingehouden van uw salaris. Uw eventuele partner en kinderen tot 30 jaar kunt u meeverzekeren. Meer info: www.umczorgverzekering.nl. Bij deelname aan een andere verzekering wordt de premie niet ingehouden op uw salaris. U betaalt dan zelf rechtstreeks aan de verzekeraar.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl