Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Vergoedingen en tegemoetkomingen

Dienstreizen

Als u voor uw werk op reis moet, neemt u als het kan het openbaar vervoer. Daarop is ook de reiskostenvergoeding van het umc gebaseerd. Als u een taxi moet nemen, krijgt u die ook vergoed. Uw leidinggevende kan u toestemming geven uw eigen auto te gebruiken, u ontvangt daarvoor € 0,28 per km, waarvan een deel belast. Maakt u gebruik van uw auto, maar had u wel doelmatig met het openbaar vervoer kunnen reizen, dan ontvangt u € 0,09 per km. Als u voor uw werk langer dan vier uur op pad bent buiten de stad waar u werkt, krijgt u de kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven vergoed. Voor kleine uitgaven is de dagvergoeding € 2,75.

Woon-werkverkeer

De vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer heeft elk umc zelf geregeld. Op intranet vindt u hierover meer informatie.

Verhuisplicht

Als u een verhuisplicht is opgelegd, dan krijgt u de kosten van inpakken, transporteren en uitpakken volledig vergoed. Bovendien ontvangt u een tegemoetkoming in de inrichtingskosten: 10% van uw jaarsalaris als u verhuist binnen één jaar en 8% als u binnen twee jaar verhuist. De maximale verhuiskostenvergoeding is € 5.445. Zolang u binnen die twee jaar niet bent verhuisd, ontvangt u een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer of pensionkosten. Ook kunt u een tegemoetkoming krijgen voor dubbele huishuur: ten hoogste twee maanden de huur van uw oude woning.

BIG-(her)registratie

Als u voor uw werk verplicht bent tot BIG-(her)registratie, dan betaalt het umc deze kosten. Dit geldt niet voor academisch medisch specialisten. Zij kunnen hiervoor hun functiegebonden kostenregeling gebruiken. Als u vanwege de Wet BIG te maken krijgt met straf- en/of tuchtrechtzaken dan verzorgt het umc in beginsel rechtsbijstand voor u. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl