Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur en verlof. De cao voor de umc’s geldt voor medewerkers van AMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC, LUMC, UMCG, Radboudumc, UMC Utrecht en VUmc. Juridisch gezien is voor VUmc en Radboudumc sprake van een cao. Voor de zes openbare umc’s is formeel sprake van een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De werkgevers zijn verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

De NFU onderhandelt met de centrales van overheidspersoneel, te weten:
het Ambtenarencentrum (AC, waarvan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) de zorgsector vormt), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (waarbij Abvakabo FNV is aangesloten), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (waarbij CNV Publieke Zaak is aangesloten) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (waarbij NU’91, de (Jonge) Orde en VAWO zijn aangesloten). Naast afspraken die voor medewerkers van alle umc’s gelden, maken werkgevers en werknemers ook per umc afspraken over sociale plannen.

Volledige Cao is bepalend
Aan deze cao op hoofdlijnen kunt u geen rechten ontlenen, wel aan de formele cao. De formele cao is bindend voor de acht umc’s en de medewerkers.

Hij = zij
Alhoewel meer dan 50% van de medewerkers in de umc’s vrouw is, staat er voor de leesbaarheid in deze uitgave alleen ‘hij’. Maar daarmee wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld.

Deeltijd evenredig
De afspraken in de cao gaan uit van een medewerker die volledig werkt. Medewerkers die parttime werken hebben in het algemeen naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op wat er in de cao staat. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl