Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Vernieuwingsagenda

Umc’s willen aantrekkelijke werkgevers zijn, nu en in de toekomst; in tijden van bezuinigingen, in tijden van vergrijzing en in tijden van individualisering waarin iedere medewerker zijn eigen wensen heeft. Daarom gaat in de Cao umc 2013-2015 de vernieuwing door die in de cao van 2008 in gang is gezet. Speerpunten daarbij zijn volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Oftewel in een goede dialoog tussen u en uw leidinggevende afspraken maken om vitaal en professioneel aan het werk te kunnen blijven.

De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt:

  • het persoonlijk budget is ingevoerd en verhoogd;
  • coachend leidinggeven is op verschillende plekken de norm geworden;
  • een beter jaargesprek voor meer medewerkers;
  • gezondheidsmanagement staat op de agenda.

We lopen daarmee voorop als sector en blijven dat doen. In de cao die voor u ligt zetten we in op:

  • ontwikkeling van persoonlijk leiderschap; bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijkheden;
  • gewenste manier van werken: gericht op kwaliteit, professionalisering, samenwerking en dialoog;
  • vergroting van flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid door onder andere ‘het nieuwe werken’;
  • gezondheidsmanagement; meer aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

In deze uitgave staan de hoofdlijnen uit de formele cao.

Namens werknemersorganisaties
Elise Merlijn (Abvakabo FNV)
Brigitte Sprokholt (AC/FBZ)
Dick Hamaker (CMHF)
Aaldert Mellema (CNV Publieke Zaak)

Namens NFU
Jan Kimpen 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl