Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Disciplinaire maatregelen

Op non-actief stellen

Op non-actief stellen kan als doorwerken tijdelijk niet langer verantwoord is, bijvoorbeeld tijdens een onderzoek bij verdenking van diefstal. Wie op non-actief is gesteld, heeft slechts na toestemming toegang tot het umc. Het salaris wordt in principe doorbetaald, maar het umc kan na enige tijd het salaris (gedeeltelijk) inhouden.

Straffen

Diefstal, werkweigering, ongewenste intimiteiten, steekpenningen aannemen zijn enkele van de redenen om een disciplinaire straf (voorwaardelijk) op te leggen. De volgende straffen zijn mogelijk:

  1. schriftelijke berisping;
  2. eenmalige inhouding van ten hoogste 10% van het maandsalaris;
  3. overplaatsing naar een andere (lagere) functie;
  4. schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris;
  5. ontslag.

Het is mogelijk om tegen disciplinaire straffen bezwaar te maken. U kunt natuurlijk ook naar de rechter gaan. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl