Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Cao à la carte

Op maat

Ieder mens is anders. De een wil meer vrije tijd, de ander extra inkomen en een derde meer sparen voor pensioen of eerder stoppen met werken. Om uw arbeidsvoorwaardenpakket beter af te stemmen op uw behoefte, kunt u bepaalde arbeidsvoorwaarden ruilen. Het is verstandig tijdig te overleggen met uw leidinggevende over hoe uw wensen het best in te passen zijn.

a Tijd voor tijd
U kunt, als u voltijds werkt, tot 168 uren tijd sparen voor betaald verlof. Met de normale verlofmogelijkheden is het moeilijk een langere periode vrij te plannen. Daarvoor is vaak een combinatie van vakantie en onbetaald verlof nodig. Met de tijd voor tijd variant uit de Cao à la carte wordt het iets gemakkelijker een langere vrije periode te regelen. Voordeel hiervan is dat elk uur dat u spaart bij opname wordt doorbetaald tegen het uurloon dat u op dat moment verdient.

b Geld voor aanspraken in natura of extra pensioen
U kunt ook bruto salaris ruilen voor extra pensioen (zolang er nog sprake is van fiscale ruimte) of natura. Natura is bijvoorbeeld deelname aan een fietsplan, betaling vakbondscontributie en lidmaatschap van overige beroeps- of vakverenigingen. Daarnaast kunnen in uw umc ook regelingen van toepassing zijn voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer.

Lidmaatschap werknemersorganisatie
Dick is lid van een werknemersorganisatie. Dat kost hem jaarlijks € 125. Dick doet afstand van € 125 bruto eindejaarsuitkering in ruil voor een netto vergoeding van zijn lidmaatschap van de werknemersorganisatie van € 125. Dick heeft zo een netto voordeel. Dat scheelt, afhankelijk van de hoogte van het inkomen 33%, 42% of 52%.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl