Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

VUmc - Lokaal reglement Hoofdbehandelaarschap Kindergeneeskunde, Oncologische zorgpaden en KNO

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl