Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Bijlage 1

Taakverdeling en bevoegdheden medisch verloskundigen in het kader van behandelaarschap.

Medisch verloskundigen en anios kunnen als behandelaar (opdrachtnemer) optreden van de hoofdbehandelaar (opdrachtgever) mits zij competent zijn en geautoriseerd voor de zorg op deze medische indicaties.

Hierbij wordt het volgende richtsnoer gehanteerd:

Indicatie op basis van obstetrische voorgeschiedenis

 • Meestal geen 3e lijns indicatie, tenzij in individuele gevallen specifieke continuïteit van zorg is vereist;
 • SC in anamnese > 36 w
 • Man plac verw/HPP > indien 2e lijns indicatie
 • Op basis van de VIL 2e lijns zorg

Indicatie op basis van eenvoudige en stabiele (2e lijns) comorbiditeit moeder:

 • Psychiatrische beelden stabiel met eenvoudige mono-medicatie
 • Diabetes mellitus type II goed gereguleerd met dieet en/of insuline
 • Hyperthyreoïdie/hypothereoïdie met controle internist
 • Gastro-intestinale ziekten (m crohn, colitis ulcerosa)
 • Epilepsie stabiel/aanvalsvrij met mono-medicatie
 • Trombose i.a./-profylaxe tijdens zwangerschap

Indicaties (verloskundige) ontstaan tijdens de zwangerschap

 • Afw. Foetus indicatie bevalling centrum (diagnostisch traject uitgekristalliseerd)
 • Verdenking IUGR
 • Milde PIH en PE
 • Bibi gemelli zonder bijkomende complicaties/comorbiditeit
 • Minder leven
 • Dr. serotiniteit

Afhankelijk van de individuele situatie kan worden afgeweken van deze verdeling. Dit beleid wordt dan besproken en geaccordeerd in de Perinatbespreking.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl