Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Bijlagen

Voorbeelden

  1. één ziektebeeld: behandelend arts is tevens regievoerend. Patiënt met ablatio retinae komt bij de oogarts, geen andere ziekten
  2. twee ziektebeelden zonder samenhang: eerste behandelend arts is regievoerend, maar de regie kan overgedragen worden aan tweede behandelend arts, i.o.m. patiënt. Patiënt heeft een ablatio retinae, wordt geopereerd en herstelt, maar blijkt diabetes mellitus te hebben, waarvoor internistische behandeling noodzakelijk is. Na de laatste controle bij de oogarts kan de regie overgedragen worden aan de internist.
  3. twee ziektebeelden met samenhang: eerste behandelend arts is regievoerend, anderen zijn consulent. Patiënt verwezen met voorbijgaande uitval van spraak en kracht rechter arm. Voor nader onderzoek kijkt de cardioloog en de vaatchirurg mee. Beide zijn consulent. Regie blijft bij de neuroloog.
  4. 2 of >2 ziektebeelden ± samenhang: eerste behandelend arts is regievoerend en anderen zijn consulent of behandelend arts, maar de regie kan overgedragen worden aan een andere behandelend arts, i.o.m. patiënt.

Patiënt met een darmtumor waarvoor operatie, chemotherapie en radiotherapie noodzakelijk zijn. Chirurg, oncoloog en radiotherapeut zijn betrokken. Alleen behandelen op hun gebied. Afgesproken moet worden wie voor de afstemming van de zorg zorgt en regievoerend arts is.

Operationalisatie – eZis

Een goede operationalisatie en naleving van de regeling zal veel baat hebben van ondersteuning door het elektronisch patiëntendossier. Hier staat een voorbeeld van een mogelijke oplossing in eZis. Deze dient verder uitgewerkt te worden.

  • Op de onderstaande balk staat de afdeling gevolgd door de behandelend arts en de regiedokter;
Afdeling Behandelend arts Regievoerend
  • Bij eerste bezoek op de polikliniek wordt automatisch behandelend en regievoerend ingevoerd;
  • Wanneer er een tweede polikliniek bezocht wordt krijgt de behandelend arts van de nieuwe afdeling de vraag wie de regie heeft. Hij kan de status niet opruimen zonder die vraag beantwoord te hebben;
  • Bij langer lopende contacten (chronische behandeling) komt de vraag naar de regievoerder naar voren de eerste keer dat de patiënt weer bij een afdeling komt, 12 maanden nadat die vraag voor het laatst is gesteld.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl