Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Bijlage 2

Centraal tuchtcollege op 11 november 2011

Letterlijke en wat uitgebreidere tekst:
Een operateur heeft - naast zijn eigen medisch inhoudelijke zorg en verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt / diens naasten - (ook) de verantwoordelijkheid voor de regie van de behandeling door alle zorgverleners tijdens het gehele operatietraject. Maar verantwoordelijkheid dragen voor de regie is zeker niet hetzelfde als het dragen van een algehele verantwoordelijkheid. Zo is de operateur tijdens de operatie niet verantwoordelijk voor de anesthesie. De operateur kan die verantwoordelijkheid niet dragen omdat hij de kennis en kunde van een anesthesioloog niet bezit. Echter, dat het in beginsel tot de verantwoordelijkheid van de anesthesist behoort om (…) doet er niet aan af dat de arts terzake een verwijt gemaakt kan worden (…). De arts had de casus / operatie, de geplande procedure en potentiële risico’s / problemen onvoldoende met de anesthesioloog doorgesproken, daarmee de anesthesioloog de mogelijkheid onthoudend zijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor de ingreep te dragen. Daarnaast had de arts voor de ingreep bij de anesthesioloog dienen te verifiëren of het betreffende infuus in de lies was aangebracht.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl