Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Eind 2008 heeft de NFU in overleg met de CRAZ de NFU-Handreiking ‘Hoofdbehandelaarschap In een UMC’ vastgesteld. De concrete aanleiding daarvoor was het rapport van de IGZ 2007, waarin werd geconstateerd dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen (hoofd)behandelaren in instellingen onvoldoende was geregeld. De NFU-Handreiking is bedoeld als concrete uitwerking van de KNMG-handreiking ‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ en als zodanig wordt in de KNMG-handreiking dan ook verwezen naar de NFU-Handreiking. De NFU-Handreiking is uitsluitend van toepassing op de klinisch opgenomen patiënt en biedt ruimte om nader in te vullen dan wel daarvan gemotiveerd af te wijken (‘pas toe of leg uit’).  Gelet op het aflopen van de beoogde implementatietermijn van de KNMG-Handreiking eind 2013 en de voorgenomen evaluatie door de IGZ daarvan, heeft het CMD het initiatief genomen tot het verzamelen van voorbeelden van concrete uitwerkingen (‘best practices’) van de verdeling van verantwoordelijkheden in de acht umc’s.  Het is tevens de bedoeling deze ‘best practices’ op te nemen op de SharePoint site van het Platform verantwoordelijkheidsverdeling die de KNMG daarvoor beschikbaar heeft gesteld. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl