Een beeld zegt toch meer

Een beeld zegt toch meer

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) werkbezoeken voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven. Dit is een verslag van de achtste bijeenkomst op 29 januari 2015 in Leiden, met als thema: Beeldvorming in de zorg.

‘Ik zal het eerlijk toegeven’, zegt de openhartige dagvoorzitter professor Ate van der Zee, gynaecologisch oncoloog en lid van de Raad van Bestuur van het UMC Groningen. ‘Mijn blik op de beeldvormende techniek was twintig jaar geleden nogal beperkt. Ik mocht toen als jonge specialist een enquête invullen, waarbij een van de vragen was hoe belangrijk ik dacht dat imaging in mijn vak zou worden. Ik had daar toen nog een vrij chirurgische blik op. Als ik iets in de buik wil zien, dan maak ik die buik toch gewoon open?! Als je nu ziet wat de enorme toegevoegde waarde is van de verschillende beeldvormende technieken, in heel veel medische specialismen, dan kan ik alleen maar concluderen dat ik toen heel kortzichtig dacht.’

‘De presentaties van deze masterclass bestrijken drie belangrijke thema’s uit de imaging: de behandeling van kanker, hart- en vaataandoeningen en neurologische problemen. Onderstaande presentaties laten met name goed zien hoe het onderzoek in de Universitair Medische Centra wordt vertaald van het lab naar de praktijk’, aldus Van der Zee.

De volgende sprekers hebben bijgedragen

  • Professor Ton van der Steen, hoogleraar biomedische technologie aan het Erasmus MC te Rotterdam (“Imaging bij hart- en vaataandoeningen”)
  • Professor Elisabeth de Vries, hoogleraar Medische Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (“Monitoring van kankerbehandelingen”)
  • Dr. Mike Wattjes, radioloog aan het VUmc in Amsterdam (“Imaging van neurodegeneratie bij Multiple Sclerose”)
  • Professor Yvo Roos, hoogleraar acute neurologie aan het AMC in Amsterdam (“Nieuwe behandeling van beroerte dankzij imaging”)
  • Professor Jan Willem Lagendijk, hoogleraar klinische fysica aan het UMC Utrecht (“MRI-gestuurde radiotherapie bij de behandeling van kanker”)
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl