Data4lifesciences

Ambitie

Het Data4lifesciences programma heeft haar doel bereikt als:

Alle aan umc’s verbonden artsen en onderzoekers de onderzoeksdata infrastructuur gebruiken om klinische en experimentele data van alle aan umc’s verbonden patiënten op te vragen en beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt de infrastructuur ingezet voor het vinden en aanvragen van biologisch materiaal.  Deze infrastructuur houdt niet op bij de muren van de umc’s, maar wordt ook gebruikt en beschikbaar gesteld voor samenwerkingspartners in binnen- en buitenland.

De infrastructuur vormt een nationale virtuele samenwerkingsomgeving  waarin data wordt geregistreerd, verwerkt, geanalyseerd, gearchiveerd en gedeeld. De data is FAIR  (Findable , Accessible, Interoperable en Reusable) en wordt beschikbaar gesteld in een schaalbare, gedistribueerde omgeving, waarbij de benodigde rekencapaciteit voor het verwerken van de data komt van nationale en umc rekenfaciliteiten. De infrastructuur is toegankelijk voor alle onderzoekers en artsen, onafhankelijk van instelling of locatie. De privacy van de patiënt is hierbij gewaarborgd.

Onderzoekers en artsen met vragen over de omgang met data hebben daartoe de beschikking over een uitgebreid data expertise netwerk. Deze experts in de umc’s zijn het eerste aanspreekpunt voor deze vragen, waarbij de oplossingen zowel binnen als buiten de umc’s wordt gezocht. Educatie is hierbij essentieel.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl