Data4lifesciences

Data4lifesciences

Een gedeelde data infrastructuur voor biomedisch onderzoek

Verantwoord omgaan met wetenschappelijke data vergt veel van onderzoekers. De hoeveelheid data is enorm toegenomen en er worden steeds hogere eisen aan de omgang met data gesteld. Privacy-eisen, maar ook eisen op het gebied van gebruik en hergebruik. Onderzoeksdata moet verzameld, opgeslagen, bewerkt, geanalyseerd, bewaard en met anderen gedeeld kunnen worden. Om dit te vergemakkelijken bestaan er onderzoeks infrastructuren: generieke oplossingen voor het omgaan met wetenschappelijke data. Zo’n infrastructuur bestaat niet alleen uit technische voorzieningen (hard- en software), maar richt zich ook op processen van kwaliteitsborging en expertise bij de onderzoekers en beheerders.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl