Cao universitair medische centra

Trefwoordenregister

 • Aansprakelijkheid medewerker 9.2.1
 • Aansprakelijkheid umc 9.2
 • Academisch medisch specialisten 15.1
 • Adoptie- en pleegzorgverlof 7.3.6bijlage O
 • Ambtsjubileum 4.6
 • Arbeidsduur 6.1
 • Arbeidsduur arts-assistenten 13.3
 • Arbeidsduur leerlingen 16.6.1
 • Arbeidsduur onvolledige 1.2
 • Arbeidsduur academisch medisch specialist 15.6
 • Arbeidsmarkttoelage 4.8.1
 • Bedrijfsgezondheidszorg 8.2
 • Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst 4.7.4
 • Beroepsvoorbereidende periode/leerovereenkomst 16.5
 • Beroepsziekte/dienstongeval 8.5.3, 9.6.2
 • Bezwaarprocedure Fuwavaz 4.2.1
 • Bindingspremie 4.8.2
 • Bijzondere ziektekosten 9.6.1
 • Brugdagen 7.1.5
 • Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen Universitair Medische Centra (BWUMC) 12.1312a.13bijlage P
 • Buitengewoon verlof 7.3
 • Calamiteitenverlof 7.3.3bijlage O
 • Definities 1.18.1
 • Dienstreis binnenlandse 5.1
 • Dienstreis buitenlandse 5.2
 • Dienstverband bij wijze van proef 2.4.1
 • Dienstverband voor bepaalde periode 2.4.2
 • Dienstverband voor bepaalde tijd 2.4
 • Dienstverband voor bepaald werk 2.4.3
 • Dienstverband voor duur opleiding 2.4.4
 • Disciplinaire maatregelen 11.2
 • Einde dienstverband 12a.1
 • Einde dienstverband voor bepaalde tijd 12.7
 • Eindejaarsuitkering 4.4
 • Excellentietoelage academisch medisch specialist 15.4.5
 • Feestdagen 6.2.2
 • FPU 12.3, 12a.4
 • Functiegebonden kosten 15.9.1
 • Functiewaardering 4.2
 • Functioneringstoelage 4.7.1
 • Geheimhouding 9.8
 • Geneeskundig onderzoek 8.6
 • Gewetensbezwaren 9a.10
 • Gratificatie 4.10
 • Herplaatsing 8.5.1
 • (Her)registratie BIG 5.8
 • Jaargesprek 3.6.1
 • Jaarurensystematiek 6.4
 • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 18.1
 • Leerlingen 16.1
 • Levensloopregeling 18.4, bijlage Q
 • LOAZ 1.3
 • LOAZ-geschillencommissie 1.3.3
 • Lokaal overleg 1.4
 • Loopbaanadvies 3.5
 • Looptijd cao 1a.11
 • Maaltijdvergoeding 5.6
 • Managementstoelage academisch medisch specialist 15.4.3
 • Medisch specialisten 14.1
 • Min-max- en nul-urendienstverband 2.4.2.1
 • Nevenwerkzaamheden 9.3
 • Non-actiefstelling 10.1, 10.2
 • Onderzoeker in opleiding (oio) 17.3bijlage D
 • Ontslag wegens ziekte 12.10
 • Ontslag op andere gronden 12.12
 • Ontslag op overige gronden 12.11
 • Opleidingskosten 3.1.2
 • Opleidingskosten leerlingen 16.6.3
 • Opleidingsreglement aios 13.6bijlage H
 • Opzegtermijn 12a.3
 • Overeenstemmingsvereiste 1.3.2
 • Overig personeel in opleiding 17.1
 • Overlijdensuitkering 9.7
 • Overwerk 4.7.6
 • Overplaatsing 3.7
 • Partner 1.1
 • Pensioen 12.318.3
 • Persoonlijk budget 3.215.10
 • Persoonlijk budget extra 3.315.11
 • Plichtsverzuim 11.1
 • Politiek verlof 4.12
 • Professioneel Statuut bijlage I
 • Promotiebonus 17.4.4
 • Rechtsbijstand 9.1
 • Re-integratie 8.3
 • Reorganisatiecode 1.6
 • Reorganisatieontslag 12.812a.8
 • Roosterdienst 6.3
 • Salaris 4.1
 • Salaris academisch medisch specialisten 15.3bijlage C
 • Salaris basisartsen en arts-assistenten 13.2bijlage B
 • Salaris leerlingen 16.6.2bijlage D
 • Scholing en opleiding 3.1
 • Scholing en opleiding academisch medisch specialist 15.9
 • Scholing en opleiding arts-assistenten 13.4
 • Seniorenregelingen bijlage N
 • Sociaal Beleid bijlage J
 • Sociaal beleidskader 1.7
 • Sociaal plan 1.8
 • Stagevergoeding bijlage G
 • Studieverlof academisch medisch specialist 15.9.2
 • Telefoonkostenvergoeding 5.5
 • Toelage onregelmatige dienst 4.7.313.5
 • Toelage stimulering mobiliteit 4.9
 • Toelage verzwarende omstandigheden academisch medisch specialist 15.4.2
 • Toelage 24-uursdiensten academisch medisch specialist 15.4.1
 • Vakantie 7.1
 • Vakantie academisch medisch specialist 15.7
 • Vakantie-uitkering 4.5
 • Vakbondsactiviteiten lokale 1.5
 • Vakbondsverlof 7.3.8
 • Verblijfkosten 5.1.4
 • Verhuiskosten 5.4.1
 • Verlof van rechtswege 7.2
 • Waarnemingstoelage 4.7.2bijlage F
 • Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 7.3.3 e.v, bijlage O
 • Woon-werkverkeer 5.3
 • Ziekmelding 8.4
 • Zorgverlof (kortdurend) 7.3.4bijlage O
 • Zorgverzekering 9.6
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof 7.3.5bijlage O
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl