Cao universitair medische centra

Partijen Cao umc

De bij de Cao universitair medische centra betrokken partijen zijn:
de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra en de volgende centrales van overheidspersoneel:

  • Het Ambtenarencentrum;
  • Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel;
  • Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen;
  • De Algemene Centrale van Overheidspersoneel. 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl