Cao universitair medische centra

Afkortingenlijst

ABP Stichting Pensioenfonds ABP, als bedoeld in de Wet privatisering ABP
Awb Algemene wet bestuursrecht
BW Burgerlijk Wetboek
BWAZ Besluit werkloosheid personeel academische ziekenhuizen
BWUMC Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra cao Cao universitair medische centra
Cao Cao universitair medische centra
CCMS Centraal College Medisch Specialisten
FUWAVAZ Functiewaarderingssysteem Vereniging Academische Ziekenhuizen LOAZ Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen
NFU Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
RBWAZ Regeling bovenwettelijke werkloosheidsuitkering academische ziekenhuizen RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZO Wet Arbeid en Zorg
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WPA Wet privatisering ABP
ZW Ziektewet
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl