Cao universitair medische centra

artikel 2.3 Aard dienstverband

1.  Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
2.  Bij een dienstverband voor bepaalde tijd wordt de reden of tijdsduur vermeld.
3a. Bij het Radboudumc of VUmc kan het dienstverband met medewerkers worden aangegaan met een proeftijd zoals bedoeld in artikel 7:652 BW.*

* Het betreft hier informatie voor Radboudumc en/of VUmc
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl