Cao universitair medische centra

artikel 2.4.4 Opleiding

  1. De werkgever kan met de medewerker een dienstverband voor bepaalde tijd aangaan voor de duur van een opleiding. 
  2. De werkgever deelt de medewerker zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het dienstverband van rechtswege eindigt of wordt gevolgd door een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl