Cao universitair medische centra

artikel 5.1.4 Verblijfkosten

  1. De werkgever vergoedt de in verband met een dienstreis in redelijkheid gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven. 
  2. Geen aanspraak op vergoeding wegens verblijfkosten bestaat voor een dienstreis: 
    • korter dan vier uur of 
    • binnen de vestigingsplaats van het umc. 
  3. Voor kleine uitgaven tijdens een dienstreis vergoedt de werkgever € 2,75 per dag, tenzij het tweede lid van toepassing is.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl