Cao universitair medische centra

artikel 3.2.4 Maximering opbouw persoonlijk budget

  1. In 2013 is het maximaal op te bouwen bedrag aan persoonlijk budget vastgesteld op 24 maal 1,3% of - indien verhoogd persoonlijk budget van toepassing - 1,8% van het maandsalaris op 1 januari 2013 op fulltime basis en is het saldo van het op te bouwen persoonlijk budget conform artikel 3.2.1 lid 2 en verhoogd persoonlijk budget conform artikel 3.2.1 lid 3 gemaximeerd tot 200% van het jaarlijks opgebouwde persoonlijk budget omgerekend naar het salaris bij een fulltime dienstverband van het lopende jaar. Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximaal op te bouwen bedrag aan persoonlijk budget vastgesteld op 36 maal 1,55% of - indien verhoogd persoonlijk budget van toepassing - 1,8% van het maandsalaris op 1 januari van het lopende jaar op fulltime basis en is het saldo van het op te bouwen persoonlijk budget conform artikel 3.2.1 lid 2 en verhoogd persoonlijk budget conform artikel 3.2.1 lid 3 gemaximeerd tot 300% van het jaarlijks opgebouwde persoonlijk budget omgerekend naar het salaris bij een fulltime dienstverband van het lopende jaar. 
  2. Bij overschrijding van het maximum genoemd in lid 1 van dit artikel vindt geen verdere opbouw van het persoonlijk budget en verhoogd persoonlijk budget plaats.
  3. De medewerker kan met zijn leidinggevende afspreken om een hoger saldo dan genoemd in lid 1 van dit artikel op te bouwen. Deze afspraak dient schriftelijk te worden vastgelegd tijdens het jaargesprek en is uitsluitend mogelijk indien het saldo genoemd in lid 1 van dit artikel ontoereikend is voor de gewenste aanwending van het persoonlijk budget van betreffende medewerker. Mocht deze aanwending geen doorgang vinden dan worden afspraken gemaakt tussen leidinggevende en medewerker over de aanwending van het volledig opgebouwde persoonlijk budget. Indien de medewerker niet meewerkt aan het maken van nieuwe afspraken treedt de maximeringsregeling genoemd in lid 1 van dit artikel in werking.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl