Cao universitair medische centra

artikel 3.1.1 Kosten

Onder kosten in de zin van de artikelen 3.1 tot en met 3.1.4 worden verstaan:

  1. cursus-, les- of schoolgelden, inschrijfkosten en excursiekosten daaronder begrepen;
  2. reiskosten, mits de scholing of opleiding buiten de woonplaats of de standplaats wordt gevolgd: op basis van de laagste klasse openbaar vervoer;
  3. kosten voor deelname aan examens;
  4. kosten voor aanschaf van voorgeschreven boeken en studiemateriaal;
  5. verblijfkosten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1.4
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl