Cao universitair medische centra

artikel 18.4 Werkgeversbijdrage levensloopregeling

  1. De werkgeversbijdrage levensloopregeling bedraagt tot 1 januari 2014 maandelijks 1,05% van het salaris. 
  2. De werkgeversbijdrage levensloopregeling behoort niet tot het pensioengevend inkomen. 
  3. De werkgever keert de werkgeversbijdrage bruto uit aan de medewerker die niet gekozen heeft om deel te nemen aan de levensloopregeling.
  4. De werkgeversbijdrage levensloop vervalt per 1 januari 2014, in die zin dat de bijdrage dan wordt omgezet in een verhoging van de maandbedragen opgenomen in de salarisschalen in de bijlagen A tot en met F. Deze verhoging bedraagt 0,72%. 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl