Cao universitair medische centra

artikel 18.1 Keuzemodel

  1. De medewerker kan jaarlijks gebruik maken van de mogelijkheid een deel van zijn arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen keuze te bepalen door bepaalde aanspraken een andere bestemming te geven. 
  2. De keuzemogelijkheden bestaan uit het ruilen van: 
    1. tijd voor tijd; 
    2. geld voor aanspraken in natura of extra pensioen; 
    3. geld voor levensloopverlof met inachtneming van de wettelijke grenzen en de bepalingen van bijlage Q
  3. Het ruilen van tijd heeft alleen betrekking op aanspraken in tijd die opgebouwd zijn vanaf 1 januari 2002. Voor op die datum bestaande verlofaanspraken gelden de normale regels ten aanzien van opname en uitbetaling, onverlet het bepaalde in artikel 18.6 lid 3. 
  4. De werkgever kan voor de toepassing van dit hoofdstuk uitvoeringsvoorschriften vaststellen.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl