Cao universitair medische centra

artikel 16.3 Regelingen en reglementen

  1. De onderwijs- en examenregeling van de onderwijsinstelling is van kracht. 
  2. In aanvulling daarop bepaalt de raad van bestuur: 
    1. de organisatie en de structuur van de praktijkcomponent van de opleiding in het umc; 
    2. de verplichtingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leerling en van de met de praktijkcomponent belaste personen in het umc; 
    3. de beslechting van geschillen die zich tussen de leerling en de bij de praktijkcomponent in het umc betrokken personen voordoen.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl