Cao universitair medische centra

artikel 15.11 Extra persoonlijk budget

 1. Voor de academisch medisch specialist wordt de vermindering van de jaarurennorm als aanwendingsmogelijkheid voor het extra persoonlijk budget genoemd in artikel 3.3.2 lid 1 sub a (aanwending) uitgedrukt in extra vrije dagen. 
 2. De academisch medisch specialist die valt onder de omschrijving van artikel 3.4 lid 2 (keuzemogelijkheid) kan aanspraak blijven maken op: 
  • extra vakantiedagen op basis van leeftijd conform de volgende tabel:
   leeftijd verhoging
   van 45 tot en met 49 jaar 2 dagen 
   van 50 tot en met 54 jaar 3 dagen
   van 55 tot en met 59 jaar 5 dagen
   vanaf 60 jaar 6 dagen
  • de arbeidsduurvermindering voor de medewerker van 60 jaar of ouder wordt conform de in het tweede en derde lid van artikel 15.6 genoemde arbeidsduur met gemiddeld een half uur per dag verminderd, tenzij de academisch medisch specialist hier zelf geen gebruik van wenst te maken. 
  • bij FPU-ontslag op 63 jarige leeftijd of later een bonus van 15% van de jaarbezoldiging conform artikel 12(a).4.1 lid 7 en 9 Cao UMC 2007 (pré-FPU-regeling) (zie bijlage N).
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl