Cao universitair medische centra

artikel 15.10 Persoonlijk budget

  1. De ontwikkeling te financieren vanuit het persoonlijk budget als genoemd in artikel 3.2 is aanvullend ten opzichte van de scholing en opleiding genoemd in de artikelen 15.9 en 15.9.1
  2. Voor de academisch medisch specialist wordt de in artikel 3.2.2 lid 7 (aanwending) genoemde inkoop van 15 uren extra vakantie uitgedrukt in dagen en bedraagt twee dagen.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl